Värna om milijön

Miljön är viktig för oss alla, det är vi nog alla rörande överens om. Att bevara och värna om. Det kan dock ibland vara svårt att veta vilken information som är rätt och riktig. Ofta möts man av tvetydiga uppgifter och det gör det svårt som lekman att fatta rätt beslut. Vi försöker dra vårt strå till stacken bla genom att hela tiden påverka våra leverantörer och producenter att sträva efter att öka utbudet av hållbara och miljövänliga produkter. Vi försöker vid försäljning och inköp alltid göra aktiva val vilken produkt vi rekommenderar med ett övergripande miljötänk i fokus. Vi gör vårt yttersta för att planlägga transporterna inom Göteborg för att undvika onödig körning och de transportföretag vi använder måste visa en miljöpolicy som motsvarar våra krav. Vi är anslutna till REPA/fti och erlägger miljöavgifter.


Ta del av våra erbjudanden